Stedenbouw

Het ontwerpproces begint bij de stedenbouwkundige opgave. Door de beschikbare expertise op alle vlakken in het bouwproces zijn wij als bureau in staat om in een zeer pril stadium van het ontwerpproces mee te denken over de bebouwingsmogelijkheden van een locatie. Middels een haalbaarheidsonderzoek brengen wij de mogelijkheden van een locatie in beeld. Hierbij wordt gekeken naar de planologische randvoorwaarden, het mogelijke bouwvolume in relatie tot de omgeving, de inpassing, het functionele programma en de financiële haalbaarheid. De opgaves spitsen zich met name toe op herontwikkelingslocaties. Grootschalige uitbreidingsplannen zijn een andere discipline en van een andere orde. Hier houden wij ons als bureau niet mee bezig.

Meer informatie kunt u vinden in de volgende categorieën:

Particuliere woningbouw , Seriematige woningbouw , Utiliteitsbouw , Herbestemming , Stedenbouw

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0