Architecten HMV

Een veelzijdig bureau, vanaf 1986 gevestigd in Breda, met veel ervaring in nieuwbouw, renovatie en restauratie van woning- en utiliteitsbouw.

Ervaring en visie

De basis voor Architecten HMV is in 1986 gelegd met de oprichting van Architektenburo Frits Haverman. Na een gestage groei van het bureau is de naam in 1997 gewijzigd in Architecten Haverman, van den Meiracker Vermeulen bv. Sinds 2018 is het bureau voortgezet door Gerhard Vermeulen.

De diversiteit aan opdrachten in zowel categorie als omvang houdt het bureau scherp.

Het bureau is niet gebonden aan een vooraf gedicteerde stijl, maar bepaalt de architectonische vormgeving aan de hand van de voor elke opdracht geldende verschillende factoren:

  • het programma van eisen en de beeldkwaliteit zoals aangegeven door de opdrachtgever
  • de specifieke omstandigheden van de situatie.

Op basis van deze gegevens ontstaat voor elke opdracht een hoogwaardig architectonisch plan dat past in zijn omgeving.

Toewijding

Voor HMV houden de architectenwerkzaamheden veel meer in dan alleen het ontwerp. Realiseerbaarheid in technische en financiële zin wordt vanaf de start als voorwaarde gezien en gedurende het bouwproces bewaakt.

Het takenpakket is zeer breed en omvat alle werkzaamheden van ontwerp tot en met oplevering.

Duurzaamheid

Speciale aandacht in het ontwerp en de uitvoering gaat uit naar duurzaamheid. Wat betreft het duurzaamheidsaspect is de basis al gelegd in begin jaren tachtig met het ontwerp voor het Milieu Educatief Centrum in Breda en wordt sinds die tijd als een vanzelfsprekendheid in het ontwerpproces meegenomen.

Onze architectuur projecten

Ons bureau beschikt over ruime ervaring met projecten, die zowel qua categorie als omvang zeer verschillend zijn. De utiliteitsbouw bestrijkt de range van een individuele praktijkruimte tot grotere kantorencomplexen en de woningbouw strekt zich uit van een enkele woning tot grote woningbouwcomplexen. Deze ervaring zorgt ervoor dat voor elk huisvestingsvraagstuk een oplossing bedacht kan worden, die voorkomt uit de specifieke wensen van de opdrachtgever en recht doet aan de kenmerken van de locatie, met als uiteindelijk doel een architectonisch fraai gebouw te realiseren. De projecten worden met behulp van ArchiCAD (een BIM-applicatie) ontworpen en uitgewerkt. Een groot voordeel van dit tekenpakket is dat er al in een vroeg stadium een vrij realistisch beeld in 3D van het ontwerp getoond kan worden.

Meer informatie kunt u vinden in de volgende categorieën:

Particuliere woningbouw , Seriematige woningbouw , Utiliteitsbouw , Herbestemming , Stedenbouw