Architecten Haverman van den Meiracker Vermeulen

Een Bredaas bureau dat in een lange reeks van jaren ervaring heeft opgedaan in nieuwbouw, renovatie en restauratie van utiliteits- en woningbouw.

Ervaring

De diversiteit aan opdrachten in zowel categorie als omvang houdt het bureau scherp.
Het bureau is niet gebonden aan een vooraf gedicteerde stijl, maar leidt de architectonische vormgeving af uit voor elke opdracht verschillende omstandigheden:
– het programma van eisen en de beeldkwaliteit zoals aangegeven door de opdrachtgever
– de specifieke omstandigheden van de situatie.
Op basis van deze gegevens ontstaat voor elke opdracht een hoogwaardig architectonisch plan dat past in zijn omgeving.

Toewijding

Voor HMV houden de architectenwerkzaamheden veel meer in dan alleen het ontwerp. Realiseerbaarheid in technische en financiële zin wordt vanaf de start als voorwaarde gezien en gedurende het bouw(voorbereidings)proces bewaakt.
Het loodsen van de plannen door de diverse goedkeuringstrajecten rekent HMV ook tot zijn taken.

Duurzaamheid

Speciale aandacht in het ontwerp en de uitvoering gaat uit naar het duurzaamheidsaspect. Een aspect dat HMV al jarenlang als een vanzelfsprekend onderdeel van zijn plannen meeneemt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0