Seriematige woningbouw

Architecten HMV heeft inmiddels voor een groot scala aan opdrachtgevers zoals woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en ontwikkelende aannemers gewerkt. Ook de plannen zijn zeer divers qua maat, schaal en doelgroep. De projecten variëren van kleinschalige grondgebonden woningen tot grootschalige gestapelde woningbouwcomplexen. Iedere ontwerpopgave vraagt een specifiek antwoord. Naast het realiseren van het gevraagde woningprogramma zijn de locatie-specifieke factoren van groot belang voor het ontwerpproces. Een ontwerp moet zich op een natuurlijke manier voegen in zijn omgeving. Deze aanpak resulteert dan ook in een grote verscheidenheid in architectuur van traditioneel tot meer modern. Wij hebben ook de nodige ervaring in het ontwerpen voor verschillende doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn: eengezinswoningen, begeleid wonen voor jongeren, seniorenwoningen en woon-zorgcomplexen. De laatste jaren is daar ook de herbestemmingsopgave bijgekomen. Ons eerste grote herbestemmingsproject (voormalige bierbrouwerij “De Drie Hoefijzers”), waarin onder andere appartementen zijn opgenomen, is inmiddels opgeleverd. Een andere opgave waar wij als bureau bij betrokken zijn is het ontwerpen van appartementen in een neogotische kerk.

Meer informatie kunt u vinden in de volgende categorieën:

Particuliere woningbouw , Seriematige woningbouw , Utiliteitsbouw , Herbestemming , Stedenbouw

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0