Het architectenbureau voor monumenten

De herbestemming van gebouwen is een steeds belangrijker wordende ontwerpopgave. De grootste en meest ingewikkelde opgave was de herbestemming van de voormalige bierbrouwerij “De Drie Hoefijzers” aan de Ceresstraat in Breda. Een groot gedeelte van het complex is aangewezen als rijksmonument. In de bestaansperiode van ruim 100 jaar is het gebouw continu aan veranderingen onderhevig geweest. Na de sluiting van de brouwerij heeft het gebouw jaren leeg gestaan en dientengevolge grote schade opgelopen. In het ontwerpproces heeft het in beeld brengen van de verschillende tijdslagen als leidraad gefungeerd. De aanpak heeft bestaan uit een reconstructie van het meest oorspronkelijke bouwdeel uit 1887, het herstellen van gebouwonderdelen en het toevoegen van nieuwe bouwdelen. De nieuwe onderdelen vormen als geheel een nieuwe tijdslaag uit begin 21e eeuw. Deze tijdslaag is als zodanig herkenbaar en op een eigentijdse terughoudende manier vormgegeven. Het gebouw heeft een totaal nieuwe invulling gekregen met een horecaonderneming, kantoren, showroom en appartementen. Wat betreft de appartementen is er sprake van een enorme diversiteit. Er is optimaal gebruik gemaakt van de bestaande ruimtes, zodat ieder appartement zijn eigen karakter heeft gekregen. De nieuw toegevoegde appartementen zijn eigentijds vormgegeven met een woonverdieping met prachtig uitzicht over de stad.

Naast deze opgave zijn wij als bureau betrokken bij de herbestemming van twee neogotische kerken. Twee zeer verschillende projecten waarbij vooral de uitdaging ligt in het vinden van de juiste mix van functies, waarbij het karakter van de gebouwen het beste tot zijn recht komt.

Meer informatie kunt u vinden in de volgende categorieën:

Particuliere woningbouw , Seriematige woningbouw , Utiliteitsbouw , Herbestemming , Stedenbouw

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0